Sota el títol “La història com a eina per analitzar el present i construir el futur de la professió infermera”, la jornada s’ha iniciat amb la benvinguda institucional a càrrec de l’Anna Ramió Jofre i el Josep Barceló Prats, presidenta i vocal, respectivament, de l’Associació Febe; i de la M. Dolors Burjalés Martí, degana de la Facultat d’Infermeria de la URV.

Tot seguit, el membre de l’Institut López Piñero, Enrique Perdiguero Gil, catedràtic d’Història de la Ciència de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, ha fet la ponència “La història de les ciències de la salut: des de l’hagiografia i la legitimació disciplinària, a una eina per a analitzar el present i construir el futur”.

A mig matí, s’han celebrat dues taules de treball. La primera, centrada a l’exposició de Jaume Llambrich Brull, coordinador del grup de treball de Publicacions de la Xarxa Vives d’Universitats, que ha exposat les “Possibilitats de publicació d’un projecte de manual docent d’història de la Infermeria en català a nivell interuniversitari”. Entorn de la matèria, els assistents han fet un diagnòstic de la docència en història de la Infermeria i s’ha obert un debat sobre quins són els continguts que s’haurien d’impartir, així com sobre la bibliografia que s’hauria de recomanar. Aportacions que han assentat les bases per a la conformació d’un grup de treball que materialitzi la iniciativa de realitzar aquest manual docent d’història de la Infermeria que analitzi el present i ajudi a construir el futur de la professió.

A la segona de les taules, la Laura Martínez Rodríguez, professora lectora de la Universitat de Barcelona (UB); i la Lorena Tejero Vidal, professora associada de la Universitat de Lleida (UdL); han presentat el projecte del grup IDEA, “Iniciatives en la Innovació Docent en Història de la Infermeria”. Una oportunitat per aprofundir en els nous rols de la història en la formació en valors i actituds dels i les estudiants d’Infermeria; així com per debatre iniciatives que promoguin i facin visibles la docència i la investigació en història de la Infermeria.

A la tarda, s’ha reprès el programa acadèmic amb una tercera i última taula de treball, que ha destacat “El valor de la història per a una formació de qualitat dels i les estudiants d’Infermeria”, com avantsala a la redacció del document a favor de la potenciació dels valors humanístics en l’àmbit de les ciències de la salut.

La jornada estava coorganitzada per l’Associació Febe i la Facultat d’Infermeria de la URV, amb el suport del CCIIC i de la Xarxa Vives d’Universitats. La relació del Consell d’Infermeres i Febe ve d’antuvi i, més recentment, han col·laborat en l’exposició “Infermeres en la memòria. La força invisible d’una professió” que s’ha exposat de forma itinerant arreu del territori català.